Oficjalne forum gry Mirkogame.pl
Ceny badań i budynków - ważne! - Printable Version

+- Oficjalne forum gry Mirkogame.pl (https://forum.mirkogame.pl)
+-- Forum: Nowości i ogłoszenia (https://forum.mirkogame.pl/Forum-Nowo%C5%9Bci-i-og%C5%82oszenia)
+--- Forum: Ogłoszenia dotyczące gry (https://forum.mirkogame.pl/Forum-Og%C5%82oszenia-dotycz%C4%85ce-gry)
+--- Thread: Ceny badań i budynków - ważne! (/Thread-Ceny-bada%C5%84-i-budynk%C3%B3w-wa%C5%BCne)Ceny badań i budynków - ważne! - CherryJerry - 02-02-2019

W grze ceny budynków oraz badań są wyższe o 1 poziom, tj przykładowo kopalnia na poziom 10 kosztuje tyle, ile poziom 11. Prosimy to wziąć uwagę przy badaniach - a zwłaszcza grawitonach, gdzie jest wymagane 900 000 energii, a nie 300 000.